Valideren lasapparatuur – Verplichte NEN3140 keuring

Sinds 1 juli 2014 is het bij wet verplicht dat alle onderdelen van een dragende staal- of aluminiumconstructie voorzien zijn van een geldige CE markering, dit volgens de Europese NEN-EN 1090 (1/2/3) standaard. Daaronder vallen natuurlijk eisen met betrekking tot het materiaal, maar óók tot de gebruikte gereedschappen en de juiste certificering van lassers en lasrobot-operators.

 

Voor wie
Het klinkt misschien wat kort door de bocht, maar als je twijfelt of jouw apparatuur gevalideerd moet worden, dan is dat waarschijnlijk niet zo. De validatie volgens NEN EN 50504:2008 is namelijk slechts een van de eisen waaraan voldaan moet worden voor de overkoepelende NEN EN 1090 norm. Zo moet er bijvoorbeeld een gecertificeerde lascoördinator zijn, en elke lasser die aan het project werkt moet correct gekwalificeerd zijn. Daarnaast moet er een Factory Production Control (FPC) kwaliteitshandboek zijn opgesteld.

 

Simpel gezegd: Elk bedrijf dat dragende staal- en aluminiumconstructies produceert of verwerkt moet aan zo veel regels met betrekking tot veiligheid voldoen dat je het wel weet wanneer de validatieplicht voor jou geldt.
Voldoe je hier niet aan en lever je tóch dergelijke producten, dan bega je een economisch delict dat kan resulteren in inbeslagname, geldboetes of gevangenisstraf.
Voorbeelden zijn staalconstructies, trappen en bordessen, balkonhekken, bruggen, kermisattracties, tribunes.

 

NEN EN 50504:2008
Het is tegenwoordig verplicht booglasapparatuur die professioneel onder NEN EN 1090 wordt ingezet jaarlijks te valideren. Ook wanneer er tussentijds schade aan het bedieningspaneel en de meters optreedt dient er gevalideerd te worden. Dat houdt in dat wordt gemeten of het voltage en de stroom die worden aangegeven op verschillende instellingen ook daadwerkelijk door de machine geleverd worden. Dat geldt voor zowel analoge als digitale systemen. Een machine wordt gevalideerd als de gemeten waarden binnen de acceptabele foutmarge vallen, meer over het validatieproces lees je verder op.

 

NEN3140 Keuring
Waar de validatie vooral draait om de kwaliteit en veiligheid van de bewerkte materialen en verbindingen, draait de NEN 3140 keuring om de veiligheid van de gebruiker. Dit is de standaard (jaarlijkse) keuring voor alle elektrische apparaten met stekker. Deze bestaat uit een optische controle en een gemeten controle van alle elektrisch geleidende delen. Voor lasapparatuur in het bijzonder is NEN 3140 uitgebreid met aanvullende eisen zoals beschreven in de Europese IEC 60974-4 norm. Booglasapparatuur dient dus niet alleen gevalideerd te worden, maar ook gekeurd. Om jou zo min mogelijk zonder je apparatuur te laten zitten combineren we de keuring en validatie doorgaans.

 

Validatieproces
Voor validatie maken wij gebruik van een ampèretang en multimeter in tegenstelling tot een veel duurdere weerstandsbank. Dat apparaat hoeft dus niet terugverdiend te worden waardoor we de kosten voor validatie laag kunnen houden. Gewoon no nonsense dus, accuraat en uiteraard geheel volgens de geldende regels of wetten hierover. Dit zijn de eisen waaraan de lasapparatuur moet voldoen:

 

Eisen analoge apparaten
Stroom en spanning. Bij een setting van 25% tot 100% van de maximaal ingestelde waarde, mag er een afwijking van 10% van de gebruikte setting hebben. Bij een setting onder 25% van de maximale waarde, mag er een afwijking van 2,5% van de maximale waarde zijn.

 

Eisen digitale apparaten
Stroom: Mag op de volledige range een afwijking van 2,5% van de maximale in te stellen waarde hebben. Voltage: Mag op de volledige range een afwijking van 2,5% van de nullastspanning hebben.

 

E-mail: [email protected]
Telefoon: (0413) 21 1156